Loading

Pochôdzny typ

Všetky naše GLASSFLOOR sú pochôdzne. Vďaka bezprahovému prevedeniu sa naše podlahové zasklenie harmonicky integruje do prostredia a naďalej umožňuje plné využitie okolitého priestoru.

Pochôdzne sklo testované podľa

SIA261 Kat.C3
DIN EN 1991-1-1
DIN 18008-5:2013-7
Technické detaily

Zaťaženie povrchovým zaťažením: Fq = 5 kN/m2
Trieda odporu: P8B
Skladba

1 x TVG ako krycie sklo, staticky nie je relevantné
2 x TVG staticky relevantný