Loading

PRIVA-LITE®
Systém zatienenia

GLASSFLOOR je prvým pochôdznym strešným svetlíkom s technológiou PRIVA-LITE®. S technológiou PRIVA-LITE ® je možné zmeniť stav skiel z nepriehľadných na priehľadné iba pomocou tlačidla. Táto inovácia kombinuje dve zdanlivo navzájom sa vylučujúce priania: viac denného svetla a viac súkromia.

Glassfloor mit Priva-Lite im ausgeschalteten Zustand Glassfloor mit Priva-Lite im eingeschalteten Zustand

Vlastnosti:

Dynamické riadenie súkromia

Jedinečná svetelná priepustnosť v zapnutom stave cca 77 % (± 2 %) pri 2x5TVG

Nízka spotreba elektrickej energie 7VA/m2 v priehľadnom stave

Dodanie:

GLASSFLOOR s technológiou PRIVA-LITE®

Kontrola pomocou diaľkového ovládania

Riadiaca jednotka pre inštaláciu do riadiaceho systému budovy, alebo na požiadanie

 

Technické detaily:

Systém musí byť denne aspoň 1h bez napájania (netransparentný režim), je programovateľný

Prívodný kábel na skle: dĺžka 100 cm, Ø 5,5 mm (+ ženský typ prípojky Molex Ø 8 mm)

Dĺžka predlžovacieho kábla: 10 alebo 20 m, Ø 5,5 mm (+ mužský typ prípojky Molex Ø 7 mm)

Transformátor pre sklenené povrchy do 3,5 m²: 240 x 190 x 95 mm, 5,5 kg, pre sklenený povrch do 15 m²: 240 x 190 x 120 mm, 10 kg

Od objednávateľa sa vyžaduje pripravenosť:

Elektroinštalácia

Zdroj napätia 230V / 40 VA (50Hz) L+N+PE

Samostatný prúdový chránič (FI 10 mA)

Uvoľnite v elektroinštalačnej krabici otvor pre Molex Ø 8 mm.

Integrácia do riadiaceho systému budovy, pokiaľ to vyžadujete

Elektrické prívody