Loading

Škola s športový areál Ried

Nová budova základnej školy Ried v Könize (BE) názorne demonštruje kvality svetlíkov GLASSFLOOR - úžasná budova bez straty denného svetla. 24 estetických pochôdznych svetlíkov harmonicky zapadá do terasy a zároveň poskytuje športovej hale pod ním denné svetlo. Systémové riešenie GLASSFLOOR a izolačných rámčekov zjednodušilo montáž a zaisťuje optimálnu vonkajšiu izoláciu. Všetky svetlíky tak mohli byť inštalované v priebehu niekoľkých dní.