Loading

Ochrana dát

Ochrana dát

Zodpovedným orgánom v zmysle zákonov o ochrane údajov, najmä všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR), je:

Glassfloor od Heliobus AG
Rudolf Signer
Sittertalstrasse 34
9014 St Gallen

Telefón: +41 71 544 66 86
Email: info@glassfloor.sk

Webstránka: https://glassfloor.sk

Všeobecná poznámka

Na základe článku 13 švajčiarskej federálnej ústavy a nariadení federálnej vlády o ochrane údajov (zákon o ochrane údajov, DSG) má každá osoba právo na ochranu svojho súkromia a ochranu pred zneužitím svojich osobných údajov. Prevádzkovatelia týchto stránok berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a týmto vyhlásením o ochrane údajov.

V spolupráci s našimi poskytovateľmi hostingu sa snažíme databázy čo najlepšie chrániť pred neoprávneným prístupom, stratou, zneužitím alebo falšovaním.

Chceli by sme upozorniť, že prenos údajov na internete (napr. pri komunikácii e-mailom) môže mať bezpečnostné medzery. Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

Používaním tejto webovej stránky súhlasíte so zhromažďovaním, spracovaním a používaním údajov, ako je popísané nižšie. Túto webovú stránku je možné vo všeobecnosti navštíviť bez registrácie. Údaje ako vyvolané stránky alebo názov vyvolaného súboru, dátum a čas sú uložené na serveri na štatistické účely bez toho, aby sa tieto údaje priamo týkali vašej osoby. Osobné údaje, najmä meno, adresa alebo e-mailová adresa, sa v rámci možností zhromažďujú na dobrovoľnej báze. Údaje nebudú bez vášho súhlasu poskytnuté tretím stranám.

Zásady ochrany osobných údajov pre súbory cookie

Táto stránka používa cookies. Ide o malé textové súbory, ktoré umožňujú ukladať špecifické informácie súvisiace s používateľom na zariadení používateľa počas používania webovej stránky. Cookies umožňujú najmä zisťovať frekvenciu používania a počet používateľov stránok, analyzovať správanie pri používaní stránky, ale aj prispôsobovať našu ponuku zákazníkom. Súbory cookie zostávajú uložené na konci relácie prehliadača a pri opätovnej návšteve stránky ich možno znova vyvolať. Ak si to neželáte, mali by ste svoj internetový prehliadač nastaviť tak, aby odmietal prijímať súbory cookie.

Všeobecnú námietku proti používaniu súborov cookie na účely online marketingu je možné vzniesť v súvislosti s veľkým počtom služieb, najmä v prípade sledovania, prostredníctvom webovej stránky USA http://www.aboutads.info/choices/ alebo webovej stránky EÚ http://www.aboutads.info/choices/ ://www.youronlinechoices.com/. Ďalej je možné ukladanie cookies dosiahnuť ich vypnutím v nastaveniach prehliadača. Upozorňujeme, že v tomto prípade nie je možné využiť všetky funkcie tejto online ponuky.

Vyhlásenie o ochrane údajov pre šifrovanie SSL/TLS

Táto webová stránka používa šifrovanie SSL/TLS z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverného obsahu, ako sú požiadavky, ktoré nám posielate ako prevádzkovateľovi stránky. Šifrované spojenie spoznáte podľa toho, že riadok adresy prehliadača sa zmení z „http://“ na „https://“ a podľa symbolu zámku v riadku vášho prehliadača.

Ak je aktivované šifrovanie SSL alebo TLS, údaje, ktoré nám prenášate, nemôžu byť prečítané tretími stranami.

Zásady ochrany osobných údajov pre kontaktný formulár

Ak nám pošlete dopyty prostredníctvom kontaktného formulára, vaše údaje z dopytového formulára vrátane kontaktných údajov, ktoré ste tam uviedli, uložíme na účely spracovania dopytu a pre prípad dodatočných otázok. Bez vášho súhlasu tieto údaje neposielame ďalej.

Platené služby

Za účelom poskytovania spoplatnených služieb si vyžiadame dodatočné údaje, ako sú platobné údaje, na vybavenie vašej objednávky resp. na vykonanie vašej objednávky. Tieto údaje uchovávame v našich systémoch až do uplynutia zákonných lehôt uchovávania.

Používanie Google Maps

Táto stránka využíva ponuku Google Maps. To nám umožňuje zobrazovať interaktívne mapy priamo na webovej stránke a umožňuje vám pohodlne používať funkciu mapy. Návštevou webovej stránky dostane Google informáciu, že ste sa dostali na príslušnú podstránku našej webovej stránky. Deje sa tak bez ohľadu na to, či spoločnosť Google poskytuje používateľský účet, prostredníctvom ktorého ste prihlásení, alebo či neexistuje žiadny používateľský účet. Ak ste prihlásený do Google, vaše údaje budú priradené priamo k vášmu účtu. Ak si neželáte byť priradení k svojmu profilu na Google, musíte sa pred aktiváciou tlačidla odhlásiť. Spoločnosť Google ukladá vaše údaje ako profily používania a používa ich na inzerciu, prieskum trhu a/alebo dizajn svojich webových stránok podľa potrieb. Takéto vyhodnotenie sa vykonáva najmä (aj v prípade neprihlásených používateľov) s cieľom poskytovať reklamu podľa potrieb a informovať ostatných používateľov sociálnej siete o vašich aktivitách na našej webovej stránke. Máte právo namietať proti vytváraniu týchto používateľských profilov, pričom musíte kontaktovať spoločnosť Google, aby ste toto právo uplatnili. Ďalšie informácie o účele a rozsahu zhromažďovania údajov a ich spracovaní spoločnosťou Google, ako aj ďalšie informácie o vašich právach v tejto súvislosti a možnostiach nastavenia ochrany vášho súkromia nájdete na: www.google.de/intl/de/ zásady/ochrana súkromia.

Google Ads

Táto webová stránka používa Google Conversion Tracking. Ak ste sa na našu webovú stránku dostali prostredníctvom reklamy umiestnenej spoločnosťou Google, služba Google Ads umiestni do vášho počítača súbor cookie. Súbor cookie na sledovanie konverzií sa nastaví, keď používateľ klikne na reklamu poskytovanú spoločnosťou Google. Tieto cookies strácajú platnosť po 30 dňoch a neslúžia na osobnú identifikáciu. Ak používateľ navštívi určité stránky našej webovej lokality a platnosť súboru cookie ešte neuplynula, môžeme my a spoločnosť Google rozpoznať, že používateľ klikol na reklamu a bol presmerovaný na túto stránku. Každý zákazník služby Google Ads dostane iný súbor cookie. To znamená, že súbory cookie nemožno sledovať prostredníctvom webových stránok zákazníkov služby Ads. Informácie získané pomocou súboru cookie konverzie sa používajú na vytváranie štatistík konverzií pre zákazníkov reklám, ktorí sa rozhodli pre sledovanie konverzií. Zákazníci zistia celkový počet používateľov, ktorí klikli na ich reklamu a boli presmerovaní na stránku so značkou sledovania konverzií. Nedostanú však žiadne informácie, pomocou ktorých by bolo možné používateľov osobne identifikovať.

Ak si neželáte zúčastniť sa sledovania, môžete odmietnuť nastavenie potrebného súboru cookie – napríklad pomocou nastavenia prehliadača, ktoré vo všeobecnosti deaktivuje automatické nastavenie súborov cookie, alebo nastaviť váš prehliadač tak, aby súbory cookie zo služieb „googleleadservices“ .com” sú zablokované.

Upozorňujeme, že súbory cookie opt-out nemôžete vymazať, pokiaľ nechcete, aby sa zaznamenávali údaje o meraní. Ak ste v prehliadači vymazali všetky súbory cookie, musíte znova nastaviť príslušný súbor cookie na odhlásenie.

Používanie služby Google Remarketing

Táto webová stránka využíva funkciu remarketingu spoločnosti Google Inc. Táto funkcia sa používa na prezentáciu reklám založených na záujmoch návštevníkom webovej stránky v rámci reklamnej siete Google. V prehliadači návštevníka webovej stránky je uložený takzvaný „cookie“, ktorý umožňuje rozpoznať návštevníka, keď vstúpi na webové stránky, ktoré patria do reklamnej siete Google. Na týchto stránkach môžu byť návštevníkovi prezentované reklamy, ktoré odkazujú na obsah, ktorý návštevník predtým navštívil na webových stránkach, ktoré využívajú funkciu remarketingu Google.

Podľa vlastných vyjadrení Google počas tohto procesu nezhromažďuje žiadne osobné údaje. Ak si stále neželáte používať funkciu remarketingu Google, môžete ju kedykoľvek deaktivovať vykonaním príslušných nastavení na http://www.google.com/settings/ads. Prípadne môžete zakázať používanie súborov cookie pre inzerciu založenú na záujmoch prostredníctvom iniciatívy Ad Network Initiative podľa pokynov na stránke http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Zásady ochrany osobných údajov pre Google Analytics

Táto webová stránka používa Google Analytics, službu webovej analýzy poskytovanú spoločnosťou Google Ireland Limited. Ak sa osoba zodpovedná za spracovanie údajov na tejto webovej stránke nachádza mimo Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarska, spracúvanie údajov služby Google Analytics vykonáva spoločnosť Google LLC. Google LLC a Google Ireland Limited sú ďalej označované ako „Google“.

Získané štatistiky môžeme použiť na zlepšenie našej ponuky a urobiť ju pre vás ako používateľa zaujímavejšou. Táto webová stránka tiež používa Google Analytics na analýzu tokov návštevníkov naprieč zariadeniami, ktorá sa vykonáva pomocou ID používateľa. Ak máte používateľský účet Google, môžete deaktivovať analýzu vášho používania naprieč zariadeniami v nastaveniach v časti „Moje údaje“, „Osobné údaje“.

Právnym základom pre používanie Google Analytics je článok 6 odsek 1 odsek 1 písmeno f GDPR. IP adresa prenášaná vaším prehliadačom v rámci Google Analytics nebude zlúčená s inými údajmi Google. Chceli by sme upozorniť, že na tejto webovej stránke bola služba Google Analytics rozšírená o kód “_anonymizeIp();” bol rozšírený o zabezpečenie anonymného zberu IP adries. V dôsledku toho sú IP adresy ďalej spracovávané v skrátenej forme, čo znamená, že ich nemožno spájať s jednotlivcami. Ak majú údaje zhromaždené o vás osobnú referenciu, táto bude okamžite vylúčená a osobné údaje budú okamžite vymazané.

Len vo výnimočných prípadoch bude úplná IP adresa odoslaná na server Google v USA a tam skrátená. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej lokality, na zostavenie správ o aktivite webovej lokality a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webovej lokality a používaním internetu prevádzkovateľovi webovej lokality. Vo výnimočných prípadoch, v ktorých sa osobné údaje prenášajú do USA, spoločnosť Google predložila štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google Analytics používa súbory cookie. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Ukladaniu cookies môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru vášho prehliadača; Chceli by sme vás však upozorniť, že v tomto prípade nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Môžete tiež zabrániť spoločnosti Google v zhromažďovaní údajov vygenerovaných súborom cookie a súvisiacich s vaším používaním webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) a v spracúvaní týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii pod nasledujúcim odkazom a nainštalovaním: Zakázať Google Analytics.

Môžete tiež zabrániť používaniu Google Analytics kliknutím na tento odkaz: Vypnúť Google Analytics. Tým sa na váš dátový nosič uloží takzvaný opt-out cookie, ktorý bráni spracovaniu osobných údajov službou Google Analytics. Upozorňujeme, že ak vymažete všetky cookies na svojom koncovom zariadení, vymažú sa aj tieto opt-out cookies, t.j. budete musieť znova nastaviť opt-out cookies, ak chcete aj naďalej zabrániť tejto forme zhromažďovania údajov. Opt-out cookies sa nastavujú pre prehliadač a počítač/zariadenie, a preto musia byť aktivované samostatne pre každý prehliadač, počítač alebo iné zariadenie.

Správca značiek Google

Google Tag Manager je riešenie, pomocou ktorého môžeme cez rozhranie spravovať takzvané webové značky a tak napríklad integrovať Google Analytics a ďalšie marketingové služby Google do našej online ponuky. Samotný tag manager, ktorý tagy implementuje, nespracúva žiadne osobné údaje užívateľov. Pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov používateľov, odkazujeme na nasledujúce informácie o službách Google. Pokyny na použitie: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

Zásady ochrany osobných údajov pre Facebook

Táto webová lokalita využíva funkcie od spoločnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Keď navštívite naše stránky so zásuvnými modulmi Facebooku, vytvorí sa spojenie medzi vaším prehliadačom a servermi Facebooku. Dáta sa už prenášajú na Facebook. Ak máte účet na Facebooku, tieto údaje je možné s ním prepojiť. Ak si neželáte, aby boli tieto údaje priradené k vášmu účtu na Facebooku, pred návštevou našej stránky sa odhláste z Facebooku. Interakcie, najmä používanie funkcie komentára alebo kliknutie na tlačidlo „Páči sa mi to“ alebo „Zdieľať“, sa prenášajú aj na Facebook. Viac sa dozviete na https://de-de.facebook.com/about/privacy.

Zásady ochrany osobných údajov pre Instagram

Funkcie služby Instagram sú integrované na našej webovej stránke. Tieto funkcie ponúka Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Ak ste prihlásení do svojho účtu na Instagrame, môžete kliknúť na tlačidlo Instagram a prepojiť obsah našich stránok s vaším profilom na Instagrame. To umožňuje Instagramu priradiť vašu návštevu našej stránky k vášmu používateľskému účtu. Chceli by sme upozorniť, že my ako poskytovateľ stránok nemáme žiadne znalosti o obsahu prenášaných údajov ani o tom, ako ich Instagram využíva.

Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov Instagramu: http://instagram.com/about/legal/privacy/

Zásady ochrany osobných údajov pre LinkedIn

V rámci našej online ponuky využívame marketingové služby sociálnej siete LinkedIn od spoločnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írsko („LinkedIn“).

Tieto používajú cookies, t.j. textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači. To nám umožňuje analyzovať, ako používate webovú stránku. Môžeme napríklad merať úspešnosť našich reklám a zobrazovať používateľom produkty, o ktoré sa predtým zaujímali.

Zaznamenávajú sa napríklad informácie o operačnom systéme, prehliadači, webovej stránke, ktorú ste predtým navštívili (referrer URL), ktoré webové stránky používateľ navštívil, ktorá ponúka používateľovi, na ktorý klikol, a dátum a čas vašej návštevy našej webovej stránky.

Informácie generované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa prenášajú v pseudonymizovanej forme na server LinkedIn v USA a tam sa ukladajú. LinkedIn neukladá meno ani e-mailovú adresu príslušného používateľa. Vyššie uvedené údaje sú skôr priradené iba osobe, ktorá súbor cookie vytvorila. To neplatí, ak používateľ povolil LinkedIn spracovanie bez pseudonymizácie alebo má LinkedIn účet.

Ukladaniu cookies môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru vášho prehliadača; chceli by sme však upozorniť, že v tomto prípade možno nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Môžete tiež namietať proti používaniu vašich údajov priamo na LinkedIn: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

LinkedIn Analytics používame na analýzu a pravidelné zlepšovanie používania našej webovej stránky. Získané štatistiky môžeme použiť na zlepšenie našej ponuky a urobiť ju pre vás ako používateľa zaujímavejšou. Všetky spoločnosti LinkedIn prijali štandardné zmluvné doložky, aby zabezpečili, že doprava do Spojených štátov a Singapuru potrebná na vývoj, prevádzku a údržbu Služieb bude prebiehať zákonným spôsobom. Ak požiadame používateľov o súhlas, právnym základom spracovania je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V opačnom prípade je právnym základom pre používanie LinkedIn Analytics článok 6 ods. 1 ods. 1 písm. f GDPR.

Informácie o tretej strane: LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2 Ireland; Používateľská zmluva a zásady ochrany osobných údajov.

Zásady ochrany osobných údajov pre Pinterest

Na tejto webovej stránke používame sociálne doplnky zo sociálnej siete Pinterest, ktorú prevádzkuje Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103-490, USA („Pinterest“). Ak vyvoláte stránku, ktorá obsahuje takýto plugin, váš prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi Pinterest. Plugin prenáša údaje denníka na server Pinterest v USA. Tieto protokolové údaje môžu zahŕňať vašu IP adresu, adresu navštívených webových stránok, ktoré tiež obsahujú funkcie Pinterestu, typ a nastavenia prehliadača, dátum a čas požiadavky, ako používate Pinterest a súbory cookie.

Ďalšie informácie o účele, rozsahu a ďalšom spracovaní a používaní údajov Pinterestom, ako aj o vašich právach v tejto súvislosti a možnostiach ochrany vášho súkromia nájdete v informáciách o ochrane údajov Pinterestu: https://about.pinterest.com/ de/privacy-policy

Zásady ochrany osobných údajov pre YouTube

Na tejto webovej stránke sú integrované funkcie služby „YouTube“. „YouTube“ patrí spoločnosti Google Ireland Limited, spoločnosti založenej a prevádzkovanej podľa írskeho práva so sídlom na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, ktorá prevádzkuje služby v Európskom hospodárskom priestore a vo Švajčiarsku.

Vaša právna zmluva s «YouTube» pozostáva zo zmluvných podmienok, ktoré nájdete pod nasledujúcim odkazom: https://www.youtube.com/static?gl=de&template=terms&hl=de. Tieto Podmienky tvoria právne záväznú dohodu medzi vami a „YouTube“ týkajúcu sa vášho používania Služieb. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google vysvetľujú, ako „YouTube“ nakladá s vašimi osobnými údajmi a chráni vaše údaje, keď službu používate.

 

Autorské práva

Autorské práva a všetky ostatné práva na obsah, obrázky, fotografie alebo iné súbory na webovej stránke patria výlučne prevádzkovateľovi tejto webovej stránky alebo konkrétne uvedeným držiteľom práv. Na reprodukciu všetkých súborov je potrebné vopred získať písomný súhlas držiteľa autorských práv.

Každý, kto sa dopustí porušenia autorských práv bez súhlasu príslušného držiteľa práv, môže byť stíhaný a môže byť zodpovedný za náhradu škody.

Všeobecné vylúčenie zodpovednosti

Všetky informácie na tejto webovej stránke boli starostlivo skontrolované. Vynakladáme maximálne úsilie na to, aby informácie, ktoré ponúkame, boli aktuálne, obsahovo správne a úplné. Napriek tomu nie je možné úplne vylúčiť výskyt chýb, čo znamená, že nemôžeme zaručiť úplnosť, správnosť a aktuálnosť informácií, vrátane informácií publicistického a redakčného charakteru. Nároky na zodpovednosť za škody materiálnej alebo nemateriálnej povahy spôsobené použitím poskytnutých informácií sú vylúčené, pokiaľ neexistuje dôkaz o úmyselnom alebo hrubo nedbalom zavinení.

Vydavateľ môže meniť alebo mazať texty podľa vlastného uváženia a bez upozornenia a nie je povinný aktualizovať obsah tejto webovej stránky. Používanie alebo prístup k tejto webovej stránke je na vlastné riziko návštevníka. Vydavateľ, jeho klienti alebo partneri nezodpovedajú za žiadne škody, ako sú priame, nepriame, náhodné, vopred špecifikované škody alebo následné škody, ktoré údajne vznikli návštevou tejto webovej stránky, a preto za to nenesú žiadnu zodpovednosť.

Vydavateľ tiež nepreberá žiadnu zodpovednosť a neručí za obsah a dostupnosť webových stránok tretích strán, ktoré sú prístupné prostredníctvom externých odkazov na tejto webovej stránke. Za obsah odkazovaných stránok sú zodpovední výhradne ich prevádzkovatelia. Vydavateľ sa výslovne dištancuje od všetkého obsahu tretích strán, ktorý môže byť relevantný podľa trestného práva alebo práva zodpovednosti alebo ktorý porušuje slušnosť.

zmeny

Toto vyhlásenie o ochrane údajov môžeme kedykoľvek upraviť bez predchádzajúceho upozornenia. Platí aktuálna verzia zverejnená na našej webovej stránke. Pokiaľ je vyhlásenie o ochrane údajov súčasťou zmluvy s vami, v prípade aktualizácie vás budeme o zmene informovať e-mailom alebo iným vhodným spôsobom.

Otázky pre úradníka pre ochranu údajov

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany údajov, pošlite nám e-mail alebo kontaktujte osobu zodpovednú za ochranu údajov v našej organizácii uvedenú na začiatku vyhlásenia o ochrane údajov.

St Gallen, 14. 7. 2021