Loading

Alarm

Alarm sa spustí pri rozbití skla prerušením obvodu, alebo zmenou elektrického odporu.

Stavebná pripravenosť (vykonáva klient)

maximálne prúdové zaťaženie 0,1 A
odpor medzi 0,5 – 6 Ω
pripojený zabezpečovací systém vhodný pre poplach so 4-polovým káblom