Loading

Odborný časopis «SVĚTLO» informuje o GLASSFLOOR

V odbornom časopise «Svetlo» vyšiel o svetlíkoch GLASSFLOOR článok týkajúci sa projektu «Škola a športový areál Ried».


Článok približuje náš projekt „Škola a športový areál Ried“ od fázy plánovania s výpočtami denného osvetlenia podľa normy EN 17 037 (norma pre denné osvetlenie v budovách) až po realizáciu projektu. Okrem prezentácie GLASSFLOOR ako inovatívneho produktu sú čitateľom vysvetlené aj rozdiely medzi štandardnými švajčiarskymi, slovenskými a českými požiadavkami.

Článok recenzoval Doc Ing. Stanislav Darula, CSc. Pán Darula pôsobí na Slovenskej akadémii vied (SAS) a vyučuje na všetkých stavebných fakultách na Slovensku av Českej republike v odbore «Denné svetlo» a bol spoluautorom novej normy EN 17 037.

 

Časopis: Světlo
Dátum 12.03.2021
Autor: Miroslav Fabian
Recenzent: Doc. Ing. Stanislav Darula, CSc.